חיפה מכירים? ותל אביב?

צור קשר

ונתחיל לתכנן

© 2013 by Avigdor Kornboim.  All rights reserved

מיני ישראל

לראות את הארץ ממעוף הציפור מבלי להמריא מעל האדמה