אביגדור קורנבוים - מורה דרך

והיוצר של סדרת מדריכי בקשיש

5:30 על גג קבר דוד.

הצטרפו אלי כדי
לחוות את הארץ

לעומקה וליופיה

 

 

© 2013 by Avigdor Kornboim.  All rights reserved